Zespół

Marek Augustynowicz

Adwokat – Partner

Mecenas Marek Augustynowicz to praktyk z długoletnim doświadczeniem w zawodzie adwokata. Specjalizuje się w zagadnieniach obrotu gospodarczego. Posiada praktyczne doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Ma również duże doświadczenie w procesach dotyczących nieuczciwej konkurencji. Uczestniczył z sukcesem w działaniach restrukturyzacyjnych, wspierając zarządy firm przy podejmowaniu trudnych i skomplikowanych decyzji.
Doświadczenie zawodowe ugruntował uczestnicząc w przekształcaniach Huty Kościuszko S.A., „Huty Batory” S.A., Zakładów Urządzeń Technicznych „Zgoda” S.A., a także SKOK „Wesoła” w Mysłowicach.

Wykształcenie:
Studia magisterskie na kierunku prawo Wydziału Prawo i Administracja Uniwersytetu Śląskiego, gdzie następnie pracował.
Aplikacja sądowa przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.
Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach

Specjalizacje:
Prawo bankowe
Prawo ochrony konkurencji
Postępowania sądowe
Sprawy rodzinne

Kontakt:
e-mail: m.augustynowicz@adwokaci-bytom.pl

Aleksander Jachimowicz

Adwokat – Partner

Mecenas Aleksander Jachimowicz reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań optymalizujących podatki.
Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą we wszelkich sprawach dotyczących danin publicznych tj. podatków, opłat adiacenskich itp. Doświadczenie z pracy w charakterze prokuratora pozwala mu z sukcesem reprezentować klientów także w sprawach karnych.

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Adwokat od 1998 r., wcześniej prokurator, radca prawny

Specjalizacje:
Obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie podatków
Procesy karne

Kontakt:
e-mail: a.jachimowicz@adwokaci-bytom.pl

Andrzej Hoszcz

Adwokat – Partner

Mecenas Andrzej Hoszcz to najstarszy z naszych partnerów. Specjalizuje się w postępowaniu karnym od czasów, gdy był Prokuratorem Rejonowym w Katowicach.
Z sukcesem występował w wielu postępowaniach, gdzie jego klientów oskarżano o najcięższe z przestępstw.
Tą wiedzę i doświadczenie potrafi spożytkować i w innych dziedzinach.
Jest członkiem rad nadzorczych: Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bytomiu, której jest przewodniczącym, a także Akcept S.A. i Akcept Finanse sp. z. o. o..

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Specjalizacje:
Postępowanie karne

Kontakt:
e-mail: a.hoszcz@adwokaci-bytom.pl

Stella Galas

Adwokat Współpracujący

Często kluczem do skutecznej pomocy prawnej jest posiadanie doświadczenia i wiedzy w wielu różnych aspektach działalności i czasem bardzo różniących się dziedzinach prawa.

Mecenas Stella Galas może się pochwalić wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem zawodowym w zakresie reprezentacji prawnej osób fizycznych i prawnych przed Sądami zarówno w sprawach karnych, w tym w szczególności karnych wykonawczych, zdobywszy doświadczenie w tym zakresie na aplikacji prokuratorskiej w Prokuraturze Rejonowej w Bytomiu, zakończonej zdanym egzaminem prokuratorskim, jak i w sprawach cywilnych i rodzinnych (rozwody, władza rodzicielska, alimenty).

Ponadto z sukcesem i zaangażowaniem od wielu lat mecenas Stella Galas świadczy pomoc prawną i wsparcie podmiotów w działalności gospodarczej we wszelkich jej aspektach.

Nieobce są jej zagadnienia z zakresu nowoczesnych form pomocy prawnej, w tym elektroniczne postępowania upominawcze czy proces rejestracji i następnie prowadzenia spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym w systemie teleinformatycznym.

Posiada także doświadczenie w zakresie upadłości konsumenckiej oraz cywilnych i administracyjnych postępowań egzekucyjnych.

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego;
Aplikacja prokuratorska w Prokuraturze Rejonowej w Bytomiu;
Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach;
Adwokat od  czerwca 2011 r.

Specjalizacje:
Prawo karne w tym postępowania karne wykonawcze;
Prawo cywilne – dochodzenie roszczeń, podział majątku w tym małżeńskiego, nieruchomości;
Prawo rodzinne – rozwody, władza rodzicielska i kontakty w dziećmi, alimenty;
Prawo handlowe – kompleksowa obsługa działalności gospodarczej;

Kontakt:
e-mail: nocta1@wp.pl

Marlena Potocka

Adwokat Współpracujący

Mecenas Marlena Potocka w latach 2011-2014 odbywała aplikację adwokacką w Kancelarii Adwokackiej M. Augustynowicz, A. Hoszcz, A. Jachimowicz S.C., pod patronatem adwokata Marka Augustynowicza. Wiedzę praktyczną oraz doświadczenie zdobywała dzięki współpracy z każdym z Partnerów. W 2014 roku została wpisana na listę adwokatów i nadal współpracuje z Kancelarią. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, szczególnie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Wykształcenie:
Studia magisterskie na kierunku prawo Wydziału Prawo i Administracja Uniwersytetu Śląskiego
Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach

Adwokat od 2014 r.

Specjalizacje:
Postępowania sądowe

Kontakt:
e-mail: ritas@interia.pl